ДОМ: Ригорозни мерки против загадувањето

Македонските градови се и натаму потонати во смог и неопходни се ригорозни мерки против загадувањето. Потребни се интервентни набавки на : опрема за уништување на медицински и друг биолошки отпад  во Дрисла, пречистувачи на воздух, апсорбери на чад од оџаци на домаќинствата, филтри на  индустриски оџаци и слична опрема. Ова се неопходни и полезни инвестиции во здравјето.

Паралелно, треба да се преземат или засилат мерките , кои значат реорганизација во однесувањето на институциите, правните субјекти и граѓаните.

Финската студија за загадувањето на воздухот во скопскиот регион од 2016 година  покажа дека извори се : 32% загревањето на домаќинствата, 20%  сообраќајот, 19% градежништвото и 18% индустријата. Затоа од денес до крајот на февруари  да важат итните мерки:

 •      Пар- непар (за да биде поефикасен бесплатниот јавен превоз)
 •      Забрана за тешки товарни возила низ град
 •      Забрана за возила под Еуро 4 стандард
 •      Затворање на градилиштата
 •      Преполнување на производството или затварање на загадувачки погони
 •      Редовно собирање на отпадот
 •      Редовно миење на улиците
 •      Зголемени инспекциски контроли на општинските  и државните инспектори за животна средина

Уште зимово треба да се почне со среднорочните мерки:

 •     Пропишување листа на дозволени горива во домаќинствата и индустријата (со забрана за нееколошки пелети со лепила).
 •        Субвенции за печки на пелети, сончеви панели за топла вода, изолација на домовите
 •        Субвенции за вградување плински уреди во возилата што загадуваат
 •        Субвенции за хибридни и електрични возила
 •        Зголемување на возниот парк во јавниот превоз со електрични автобуси.