ДОМ: Депониите не се за маркетинг, туку за решавање!

По широката јавна дебата за струшката депонија ДОМ порачува: Депониите не се за маркетинг, туку за решавање!

А постојат и план и физибилити студии за целосно решавање на отпадот во Македонија со неколку регионални санитарни депонии и повеќе претоварни станици, како и за затворање и ремедијација на дивите депонии. Познати се и концептите за современ третман на отпадот со селекција, рециклирање и искористување на малиот остаток на еколошки начин. Значи нема непознати, се е одамна подготвено, но немаше доволно политичка волја да се реализира сево ова.

Голема е грешката што се направи во 2014 година, кога се поништија два готови тендера за концесии за регионални депонии во Југоисточниот и Полошкиот регион. Тогаш ДОМ жестоко јавно реагираше, но 1 пратеник не е 61!

Ние ќе продолжиме да инсистираме на современ третман на отпадот по принципот нула-отпад, кој е повторно во нашите зелени приоритети. Но, овојпат со доза на зголемен оптимизам, особено по брзото и ефикасно реагирање на Владата во нејзините први две недели од изборот! Проблемите со отпадот се уште еден силен аргумент, покрај многубројните други, да не се кочи комплетирањето на новата Влада и нормалното функционирање на институциите.