ДОМ: Без цел пакет итни мерки нема спас од загадувањето

ДОМ по којзнае кој пат укажува, дека без цел пакет итни мерки нема спас од загадувањето! Во услови на 10-20 пати повисоки ПМ10 честички во најголем број денови зимово, не може решение да биде само една мерка, пар-непар и намалување на користењето на службените возила, што ја предлага Министерството за животна средина, зашто е само капка во морето!

Кога веќе ќе се сфати дека за здрав живот на граѓаните не смее да се штеди, туку напротив, потребно е да се потрошат буџетски средства, за да се стопираат сите извори на загадување, да се премине во зелена економија, но и да им се компензира евентуалната економска штета на граѓаните и фирмите од државни средства. За екологија загадувачите секако плаќаат во Буџетот, но на средствата им се губи трагот. Потребен е Фонд за животна средина, од каде средствата ќе се насочуваат директно за решавање еколошки проблеми. Да не зборуваме дека има можност и за пренамена на средства од ставки за непродуктивни проекти, како и за користење ЕУ-фондови.

ДОМ упорно бара Владата да прогласи вонредна состојба со загадувањето во сите големи градови во Македонија и да воведе цел пакет од итни мерки. Како што прогласија Париз и Сараево, па воведоа пар-непар, или Осло кое забрани дизел-возила. Како што Кина реши да потроши 2,7 милијарди долари за Пекинг и за затворање на 2.000 фабрики кои загадуваат, за замена на јагленот со чиста енергија, за исклучување на 300.000 стари возила од сообраќај и за спречување опасни горива.

ДОМ инсистира на следните итни мерки во градовите:

  •        Воведување пар-непар
  •        Бесплатен јавен превоз, повеќе автобуси во јавниот превоз и јавен превоз во градови кај што го нема
  •        Забрана за возила под Еуро 4 стандард во градскиот сообраќај
  •        Зелена зона за пешаци и велосипедисти во центарот
  •        Воведување ефтина дневна тарифа за струја на домаќинствата
  •        Затворање на градилиштата
  •        Преполовување на производството на индустриските објекти што загадуваат, по што државата ќе ги обесштети
  •        Редовно собирање на отпадот
  •        Субвенции за печки со целосно согорување и квалитетни горива во домаќинствата