Зелена програма 2016-2020 – 5 Зелени приоритети

Паралелно со процесите на демократизација во Македонија мора да се создадат и услови за хумано живеење во здрава животна средина и функционална демократска држава. Како зелена партија, инсистираме на овие 5 зелени приоритети:

  1. Пакет закони и мерки во урбанизмот за квалитетен живот
  2. Заштита на животната средина
  3. Зелена економија и зелени работни места
  4. Децентрализација и рамномерен регионален развој
  5. Родова рамноправност, еднакви можности и недискриминација

Подетално може да ги видите на линкот.