ДОМ: Поддршка на иницијативата против загадувањето во Битола

ДОМ дава целосна поддршка на граѓанската иницијатива против загадувањето во Битола „За нас се работи“. ДОМ нема дилема дека се работи за праведна борба за чист воздух и здравје, што е уставно загарантирано право. Како што на времето бевме први што застанавме зад борбата на Зелената коалиција во Велес против рестарт на топилницата и први јавно се спротиставивме на отворање железарница во Неготино среде лозја. Веруваме дека овие праведни барања на Битолчани повторно ќе не обединат сите, независно од политичка боја.

Како и за сите поголеми градови во земјава, мора да се преземат итни мерки за да се намали бројот на опасните ПМ10 честички во воздухот: привремено намалување на обемот на работа на РЕК Битола, експресна набавка на филтри и друга опрема за неутрализирање на опасните испусти, сериозна контрола на малите и средни индустриски загадувачи од страна на локалните инспектори за животна средина, затворање на центарот на градот за возила што загадуваат и воведување режим пар-непар и групен превоз, како и субвенции за поеколошки горива во приватните домови.

Паралелно со итните мерки за гаснење на пожарот од зимското загадување, Македонија мора да го смени концептот на стопанисување и да премине кон зелена економија, која не загадува, а отвора илјадници работни места. Тоа значи напуштање на јагленот и другите фосилни горива и масовен премин кон обновливи енергии, пред се кон сонцето. Истовремено, мора да се зголеми енергетската ефикасност на сите објекти и процеси, за да ја намалиме вкупната потреба од енергија. На ваков начин, Македонија од увозник на скапа енергија и на загадувачки фосилни горива, може да се претвори во еколошки чиста и здрава зона за живеење, а да биде и извозник на енергија.

Со почит сектор за односи со јавноста