МОДОМ: ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНА ОБУКА “СЕКСУАЛНА (Р)ЕВОЛУЦИЈА“

Младинската организација на ДОМ (МОДОМ) објавува повик за обука “Сексуална (Р)еволуција” организирана од страна на НВО “Сите различни,сите еднакви” од Србија, во партнерство со “Зелен прозор” – Хрватска, МОДОМ – Македонија, и “Зелена генерација” – Белорусија.

Проектот е поддржан од страна на Советот на Европа преку Европската младинска фондација.

Ако сте поддржувачи на зелената идеологија, ако сте учествувале на некој од нашите претходни “Green pass” настани или веќе сте се стекнале со основни вештини за обука и познавање на областа, ако сте во потрага по летна обука која ќе ви помогне да ги развиете своите вештини и да го подобрите вашето знаење за родовите прашања од зелена перспектива, тогаш одвојте од вашето време за да го прочитате овој повик и да дознаете повеќе за можностите за учество!

Обуката ќе се одржи од 28.07-02.08.2016.

Локација: Македонија

Рок за аплицирање: 03.06.2016

Како да аплицирате: http://adaenetwork.org/en/articles/sexual-revolution/