MOДОМ: Исклучи се и вклучи се!

Апелираме до граѓаните на Република Македонија денес, 19 мај, во периодот од 20:30 до 21:30 часот, да ги исклучат сите светилки и електрични апарати, во своите домови и на тој начин да се вклучат во одбележување на најголемата светска акција за заштита на планетата земја и животната средина , како и охрабрување на глобалната заедница за споделување можности и предизвици за создавање на одржлив свет.

МОДОМ како прва организација која ја промовираше оваа акција во 2012 година во Р.Македонија,во период кога реално се соочуваме со последиците од климатските промени и неопходноста од превземање на ефективни мерки за ублажување на негативните влијанија од истите врз здравјето на луѓето и врз животната средина, МОДОМ ги поканува сите граѓани, без оглед на партиската идеологија, масовно да се вклучат во акцијата и да придонесат за здрава животна средина.