ДОМ ја промовира Зелената изборна програма

ДОМ ја промовираше Зелената изборна програма за парламентарнитеизбори 2016та година, со слоганот: ИМАМЕ ПРАВО НА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА!

Приоритети се: заштита на животната средина, зелена економија и зелени работни места, функционална демократска држава, недискриминација и еднакви можности и отворена надворешна соработка и дијалог. ДОМ ги започна подготовките за самостоен настап, уште во 2013та година по самостојниот настап на локалните избори, кога освои 25 000 гласови. ДОМ очекува дека датумот на парламентарните избори ќе се одложи, затоа што до 24ти Април, нема да бидат создадени услови за фер и демократски избори, затоа што не се ревидирани ниту избирачките списоци, ниту односите со еднакво медиумско претставување.