Закон за зеленило веднаш!

Бараме поддршка за Закон за зеленило од сите пратеници и граѓани, независно од политичка, етничка и верска припадност. 

Да не се претвора зеленилото во градежни парцели и да се гази екологијата за сметка на бизнисот на поединци!

Нека биде трета среќа за Законот за зеленило по две одбивања на нашиот предлог!

  • ЗА заштита на градското зеленило! 
  • ЗА зелен катастар!
  • ЗА 25м2/жител зеленило во град!
  • ЗА 10-30% зеленило на градежна парцела!