Централниот одбор на ДОМ ги усвои предлозите за документи и нов состав на органите на партијата2014

Денешната последна седница на актуелниот состав на Централниот одбор на ДОМ беа усвоени Предлог извештајот и програмата на ДОМ, како и Предлог составите на органите кои ќе бидат поднесени на Третиот конгрес.

Одлучено е да се поддржи Предлог програмата во која се нагласени зелените заложби на партијата кои и во наредниот период треба силно да се промовираат и да се наметнат како политички теми во општеството, промоција на нови и веќе докажани кадри, како и потребата за посилно афирмирање на партијата во семејството на европските зелени партии. Усвоени беа и предлог измените и дополнувањата на Статутот на ДОМ.

Предлогот Лилјана Поповска да биде кандидат за претседател на партијата беше донесен едногласно. Беа усвоени и предлозите за новите состави на Централниот и Надзорниот одбор.  Во составот на Новиот Централен одбор една третина се од Младинската организација и  исто така застапен е и родовиот баланс.

Третиот конгрес на ДОМ ќе се одржи во недела, 21 декември, во Сити хол, Скопје.

Со почит,

Сектор за односи со јавноста