Програма за конференцијата на Балканските Зелени Партии

КОНФЕРЕНЦИЈА НА БАЛКАНСКИТЕ ЗЕЛЕНИ ПАРТИИ

   ЕКОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ЗА БАЛКАНОТ – СПРЕМЕН ОДГОВОР ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ

  4 и 5 октомври 2014, Сити Хол, Скопје

ПРОГРАМА

4 октомври,   сабота

12.30 – 13.30 Отворање на Конференцијата – поздравни говори

модератор – проф. Д-р Денко Скаловски, потпретседател на ДОМ

 • Лилјана Поповска – претседател на ДОМ
 • Стево Темелковски – заменик министер за животна средина и просторно планирање – Македонија
 • Д-р Давор Шкрлец – пратеник во Европскиот Парламент – ОРаХ, Хрватска
 • Член на комитетот на Европската зелена партија – видео порака
 • Иван Кариќ – член на Парламентот на Р. Србија – Зелени Србије, Србија
 • Борислав Сандов, копретседател на Партија на Зелените, Бугарија
 • Даут Малоку, претседател на Partia e Gjelber te Kosoves, Косово
 • Силвиу Думитриу, генерален секретар на Partidul Verde, Романија
 • Бахар Топчу, Yesiler, Турција
 • Силвија Владимирова, Зелена Партија, Бугарија
 • Милена Раденовиќ, Позитивна Црна Гора, Црна Гора
 • Ада Маметалиу, експерт, Partia te Gjelber, Албанија
 • Игор Јуришиќ, претседател на Странка Младих Словеније, Словенија – видео порака
 • Денис Грац, претседател на Наша Странка, БиХ – видео порака

13.30 – 15.00 Прва сесија – ПОДГОТВЕНОСТ ЗА РИЗИЦИ ОД КАТАСТРОФИ

Модератор – Тони Ристов, портпарол на ДОМ

13.30 Воведен збор на модераторот

13.35 Проф. д-р Владо Спиридонов – Причините за катастрофите на Балканот и климатските промени, Природно-математички факултет, Скопје

13.50 Љупчо Петровски –Општо за катастрофите,експерт, Дирекција за заштита и спасување, Македонија

14.00 Жаклина Живковиќ – Природни катастрофи и одговорност на државата, директор на Зелени Србије

14.10 Даут Малоку – Предизвиците од климатските промени во Косово, Зелена партија на Косово

14.20 Владимир Стефановски – Регионален фонд за осигурување од катастрофи, експерт, Македонија

14.40 Дискусија (Гостите на конференцијата се добредојдени да дадат свој придонес во работната сесија)

15.00 – 16.00 Ручек

16.00 – 17.30 Втора сесија – ЗАШТИТА И УПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

модератор – проф. Д-р Бети Дејанова, потпретседател на ДОМ

16.00 Воведен збор на модераторот

16.05 Д-р Давор Шкрлец – Справување со климатските промени, ОРаХ, Хрватска

16.15 Ана Петровска – Иницијатива за еколошка безбедност во Југоисточна Европа, експерт на РЕЦ, Македонија

16.25 Проф. д-р Иван Блинков – Процеси на ерозија како последица на климатски промени на Балканот, Шумарски факултет – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Македонија

16.35 д-р Дејан Павловиќ – Управување со природните ресурси, Зелени Србије, Србија

16.45 д-р Никола Николов – Шумски пожари, експерт, Македонија

17.00 Дискусија (Гостите на конференцијата се добредојдени да дадат свој придонес во работната сесија)

5 октомври, недела

09.00 – 10.30 Трета сесија – ЕКОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ НА ПОЛЕДЕЛСТВОТО И ХРАНАТА

Модератор Маја Морачанин, портпаролка на ДОМ

09.00 Воведен збор на модераторот

09.05 Проф. Д-р Благица Сековска – Перцепции на потрошувачите за здрава храна, Факултет за ветерина, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Македонија

09.15 д-р Дејан Павловиќ – ГМО и безбедност на храна, Зелени Србије, Србија

09.25 Ада Металиу – Економските ефекти од климатските промени врз поледелството: случајот на Албанија, Зелена Партија на Албанија, Албанија

09.35 Панче Николов – Безбедна или здрава храна?, Демократска обнова на Македонија, Македонија

9.40 Дискусија (Гостите на конференцијата се добредојдени да дадат свој придонес во работната сесија)

10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 12.30 Четврта сесија – ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕКОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ НА БАЛКАНОТ

Модератор: Антонио Јовановски, потпретседател на МОДОМ

11.00 Воведен збор на модераторот

11.05 Д-р Давор Шкрлец – Финансиски инструменти за постигнување еколошка безбедност на Балканот, ОРаХ, Хрватска

11.20 Весна Индовска – Извори на финансирање во јавниот сектор, Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија

11.30 Александар Ражнатовиќ – Што може да стори Црна Гора околу климатските промени?, Позитивна Црна Гора, Црна Гора

11:40 Жаклина Живковиќ – Финансирање на заштитата на животната средина – можности и предизвици, Зелени Србије, Србија

11:50 Дискусија (Гостите на конференцијата се добредојдени да дадат свој придонес во работната сесија)

12:30 – 13.00 Заедничка прес конференција за Балканските зелени

13.00 – 14.00 ЗАКЛУЧОЦИ И ПОЛИТИЧКА ПОРАКА НА БАЛКАНСКИТЕ ЗЕЛЕНИ ПАРТИИ

Модератор: Лилјана Поповска, претседател на ДОМ

14.00 Ручек