Претседателката на ДОМ Лилјана Поповска продолжи со посетите на општинските организации на ДОМ

Во Прилеп се констатираше дека е најзелен град во Македонија со европски стандард за зеленило за што заслужува признание градоначалникот Маријан Ристески.

Битола постои загриженост за чистотата на воздухот за што е потребно дополнителна подршка на државата за решавање на главниот проблем РЕК Битола.

Могилчани се загрижени за откупот на пченицата и планирањето на следната сеидба.
Големи се очекувањата на инвестициите во новата слободна економска зона.