ДОМ Тетово бара посериозен пристап кон аеро- загадувањето во градот

ДОМ бара редовно вршење контроли на фабриките, редуцирање на сообраќајот и решавање на проблемот со претоварната станица во Тетово.