ДОМ: Извештајот ќе го убеди Советот на министри за почеток на преговори

ДОМ е задоволен што Македонија повторно доби позитивен Извештај од Европската Комисија и што во Извештајот е нотиран напредокот на земјата во повеќе области.  Изразуваме и надеж дека оваа година 5-тиот по ред позитивен извештај ќе го убеди Советот на министри на ЕУ да и даде датум за преговори на нашата земја во склад со препораките на Европската Комисија.