Ја поздравуваме одлуката за повлекување на тужбата против екологистот Смилев

ДОМ како борец против рестартирањето на Топилницата во Велес ја поздравува одлуката на Тони Димитриоски од Топилницата во Велес за спогодбено решавање на едногодишниот спор против Игор Смилев, активист од Зелената коалиција.

ДОМ во континуитет му даваше силна јавна подршка за неговата борба против загадувањето на здравата животна средина.

ДОМ и понатаму ќе продолжи да биде на браникот против загадувањето од било кој вид на здравата животна средина, убеден дека не секое вработување е благодет за нашите граѓани.

Со почит,

Сектор за односи со јавноста