Лилјана Поповска на Меѓународната конференција за родова еднаквост во Анкара

Лилјана Поповска, ·пратеник и претседател на ДОМ, во својство на претседател на Парламентарната комисија за еднакви можности на жените и мажите, денеска и утре, 22 – 23 март, престојува во Анкара како учесник на Меѓународната конференција за родова еднаквост, собир на претседатели на парламентарните комисии за еднакви можности на жените и мажите.

Лилјана Поповска,  пратеник и претседател на ДОМ, во својство на претседател на Парламентарната комисија за еднакви можности на жените и мажите, денеска и утре, 22 – 23 март, престојува во Анкара како учесник на Меѓународната конференција за родова еднаквост, собир на претседатели на парламентарните комисии за еднакви можности на жените и мажите.

Поповска е воведничар за Македонија, која претставува успешен пример со примената на Законот за еднакви можности, Законот за анти-дискриминација и родовите квоти во Изборниот законик.