ДОМ: Повод преминувањето на советникот во СДСМ

Во врска со преминувањето на советникот од ДОМ во СДСМ, ДОМ, како зелена партија, смета дека преминувањето на некој партиски член во редовите на некоја поголема партија се прави од чисто материјални побуди. ДОМ ќе продолжи одговорно и посветено да ги спроведува зелените политики.

Со почит,

Сектор за односи со јавност на ДОМ