Дом започнува кампања „Скопје зелен град“

ДОМ ЗАПОЧНУВА КАМПАЊА

СКОПЈЕ ЗЕЛЕН ГРАД

Демократската обнова на Македонија – ДОМ, како партија на зелената опција, изразува сериозна загриженост за состојбите со зелените површини во Скопје кои забрзано се намалуваат на сметка на интензивната и агресивна урбанизација на главниот град во периодот на транзицијата. Урбанистичкиот бум доведе до уништување на градското зеленило, па наспроти европскиот стандард од 25 м² зелени површини по жител, во Скопје на секој жител има 8 м² градско зеленило. Ова влијае на квалитетот на животот на скопјани, зашто со намалувањето на зелените површини се зголемуваат сите видови загадување – на воздухот, почвата, водите, бучавата итн.

Затоа, ДОМ поведува широка кампања за СКОПЈЕ ЗЕЛЕН ГРАД, со три основни барања:

  1. Да се утврдат зелените површини во идниот ГУП – Генерален урбанистички план (стремејќи се кон европскиот стандард од 25 м² зелени површини по жител).  
  2. ТРИ ЗА ЕДНО – секое исечено дрво во Скопје Градот односно општините треба да го надоместат со садење три нови.
  3. Скопје да влезе во мрежата на зелени градови I.C.L.E.I.

Кампањата започнува на 6.11.2009, петок, во 5 до 12 на платото пред Дом АРМ со мултимедијалниот настан

ПЕТ ДО ДВАНАЕСЕТ ЗА СКОПЈЕ ЗЕЛЕН ГРАД

и ќе трае до 21.03.2010, Денот на пролетта и екологијата.

ДОМ ги поканува сите граѓани, институции, партии невладини и други организации, да ни се придружат во оваа благородна акција.

Со почит,

Тони Ристов,

Центар за информации и комуникации

Скопје, 04.11.2009