Членови на централниот изборен штаб

Шеф на штаб:
проф. д-р Соња Лепиткова
Заменик шеф на штаб:
Огнен Апостолски
Заменик шеф на штаб:
Китан Павловски
Сектор аналитика:
доц. д-р Благица Сековска
Сектор маркетинг и ПР:
м-р Стево Темелковски
Портпарол на ДОМ:
Тони Ристов
Сектор за правни работи:
Китан Павловски
Сектор организација:
Сашо Богданоски
Сектор финансии:
Зоран Милевски
Сектор логистика:
Насер Хот
Сектор за волонтери:
Владо Србиновски