Годишен финансиски извештај за 2019 година

линк до извештајот