DOM zname 

За зачувување на идентитетот на Македонскиот јазик се зборуваше на трибината која вчера Демократската обнова на Македонија ја организираше во Гостивар. За идентитетот на Македонскиот јазик зборуваше академик Блаже Ристески.

Без јазикот ние не можеме да постоиме, идентитетот не би постоел, а ние Македонците свесно треба да се бориме за да го зачуваме сопствениот идентитет- рече претседателката на ДОМ, Лилјана Поповска.Надворешното влијание нема значење за промената на идентитетот на јазикот, а народот треба сам да го чува јазикот.