DOM zname

ДОМ за да се спаси шумскиот фонд на планината Јакупица заедно соекологистите преземаат акција за откривање на виновниците коиво шумата на планинскиот масив вршат сеча на дабова и букова шума.

ДОМ и велешките екологисти ќе ги посетат државните институции и ќеостварат средби со првите луѓе на Македонски шуми и на инспекторатот за шуми и ќе побараат да се почитува законот и пропишанитестроги казни за кражбите на дрвја.

-       „Очигледно дека има некои скршени алки во овој синџир, оти тоа е цел синџир од институции кој треба да ги заштитат шумите, една алка ако се скрши се случува ова што се случува“- изјави претседателката на ДОМ, г-ѓа Лилјана Поповска.

Во исто време заедно со граѓаните ќе прават еколошки патроли низ шумите на Јакупица.