Dom Logo copy

ДОМ како борец против рестартирањето на Топилницата во Велес ја поздравува одлуката на Тони Димитриоски од Топилницата во Велес за спогодбено решавање на едногодишниот спор против Игор Смилев, активист од Зелената коалиција.

ДОМ во континуитет му даваше силна јавна подршка за неговата борба против загадувањето на здравата животна средина.

ДОМ и понатаму ќе продолжи да биде на браникот против загадувањето од било кој вид на здравата животна средина, убеден дека не секое вработување е благодет за нашите граѓани.

Со почит,

Сектор за односи со јавноста