ЧЛЕНОВИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ИЗБОРЕН ШТАБ
Шеф на штаб:
     проф. д-р Соња Лепиткова
Заменик шеф на штаб:
     Огнен Апостолски
Заменик шеф на штаб:
     Китан Павловски
Сектор аналитика:
доц. д-р Благица Сековска
Сектор маркетинг и ПР:
     м-р Стево Темелковски
Портпарол на ДОМ:
     Тони Ристов
Сектор за правни работи:
     Китан Павловски
Сектор организација:
     Сашо Богданоски
Сектор финансии:
     Зоран Милевски
Сектор логистика:
     Насер Хот
Сектор за волонтери:
     Владо Србиновски